Skip to main content

Ultimatum till långsamma mobilsajter: Gör din hemsida snabbare innan juli 2018, annars…

Du har hört det förut. Långsamma hemsidor kommer att straffas av Google och ranka sämre i sökresultaten. Det har Google “hotat” med sedan 2010, vilket också har påverkat hemsidor som inte gjort de nödvändiga förändringarna. Så vad är det som är annorlunda nu?

Från och med juli 2018 kommer hastigheten på mobilsajter vara en viktig faktor för hur de rankas vid mobilsökningar. På så vis sätter Google den mobila besökarens upplevelse i fokus genom att ge snabba svar på sökningar.

Förändringen, som kallas för “Speed Update”, kommer att påverka hemsidor som är “väldigt långsamma” och endast en bråkdel av det totala antalet sökningar. Speed Update tar ingen hänsyn varken till teknik eller hur hemsidan är byggd/designad. Trots detta kan hemsidor som är långsamma men som har bra och relevant innehåll fortfarande rankas högt i sökresultaten

Så ser du om din mobilsajt är tillräckligt snabb

Till skillnad från Googles test för att se om en hemsida är mobilvänlig finns det inget verktyg som visar om du kommer ranka sämre i och med Speed Update. Istället hänvisar Google till tre olika verktyg som kan vara till hjälp: Chrome User Experience Report, Lighthouse och PageSpeed Insights.

Att Google nu väljer att även straffa långsamma mobilsajter kan ytterligare ses som en indikation på att 2018 kan bli det året då Google går över till “mobile first indexing”. Det innebär att Google skapar en söklista som baserar sig på mobilversionen av innehåll även om det finns en desktop-version.
Med andra ord: Signalerna som tidigare bara påverkade sökningar från mobila enheter kommer snart att påverka alla sökningar. Därför är det viktigare än någonsin att göra din hemsida responsiv, mobilvänlig och nu även snabbare redan innan sommar.