Skip to main content

Årets rapport “Svensk E-handel” från DIBS visar stark tillväxt för svensk e-handel och en ljus framtid. Köp av resor dominerar på nätet, följt av varor.

Svensk e-handel går som tåget. Under de senaste fem åren har vi kunnat se hur svenskarna handlar allt mer på nätet och hur våra köpvanor har förändrats. Enligt rapporten ”Svensk E-handel” från DIBS har svensk e-handel upplevt en tillväxt på 45% bara under de senaste fyra åren, och det finns inga indikationer på att det här loket håller på att tappa farten.

Den totala omsättningen för 2017 landade på 109,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med 9% jämfört med föregående år. Förutom ökning i omsättning visar rapporten även att “e-handeln fortsätter att gå framåt gällande marknadens storlek och nya betalmetoder”.

När det kommer till köpmönster fortsätter trenden med att allt fler köp sker i mobilen. Detta i sin tur fortsätter att sätta tryck på företag att erbjuda en så “friktionsfri” och smidig köpupplevelse som möjligt. Enligt rapporten hade 54% av alla svenskar mellan 15 och 74 år handlat på nätet via en mobil enhet under de senaste 3 månaderna. En ökning på 3% jämfört med 2016.

Svensk e-handel och reseindustrin

Svenskarnas konsumtion på nätet delas in i tre kategorier: Resor, varor och tjänster. Av de närmare 110 miljarderna som e-handeln omsatte är det återigen resor som drar det stora lasset och stod för 49,6 miljarder eller 45%. Detta var en minimal minskning jämfört med 2016 som troligen beror på att omsättningen för varor och tjänster har ökat. Dessa stod för: Varor 42,3 miljarder kronor (39%) och tjänster 17,6 miljarder kronor (16%).