Skip to main content

Euronewspages kan rapportera att det för tillfället inte går att få fram all information i Nordnets App för aktiehandel. Detta ställer till det då man inte kan se orderdjup samt annan information som kan vara kritisk för aktiehandeln.

I skrivande stund är problemet inte löst och vi vet inte när tjänsten fungerar korrekt ännu.