Skip to main content

Sverige utvecklar nya samhällen hela tiden. Gamla områden byggs om och nya ploppar upp som svampar ur marken känns det som och det är inte så konstigt. Sverige växer hela tiden och nya behov uppstår.

För att Sveriges kommuner ska kunna hantera detta när man inte själv har kompetensen så anlitar man en samhällsbyggnadskonsult som ger stöd i alla delar av processen.

Ett exempel på ett projekt där man gjort om ett område är handelsträdgårdsområdet Ormbacka i Järfälla. Ett samhällsbyggnadsprojekt som innebar att man gjorde om ett handelsområde till ett bostadsområde.

Dessa konsulter är viktiga för att det svenska samhället ska kunna utvecklas.