MediaPRSociala Medier

Virala nättips!

<strong>Viral marknadsföring tog vi upp i <a title="Årets mest delade reklamfilm" href="https://bigcitymonkey.com/arets-mest-delade-reklamfilm/" target="_blank">ett tidigare blogginlägg</a> i förra veckan. Det är ett oerhört effektivt sätt att…
Samuel
2013-11-26
PR

När PR slår fel

Att ta hjälp av omvärldshändelser när man arbetar med marknadsföring är något som oftast slår väl ut. Att kunna koppla samman en produkt och en…
Samuel
2013-09-12