Effektiva SMS-tjänster ger Jojka Communications AB ett rejält lyft under Q2. Företaget upplevde också en tillväxt på 106 % under Q1 i jämförelse med samma period föregående år. Hur ser resten av Q2 och framtiden ut? 

”Det är med stor glädje vi kan konstatera att maj följer den positiva trend vi hittills haft i år. Volymutvecklingen för månaden stannade på 149% jämfört med föregående år och med 2/3 gjorda av Q2 ligger vi på 125% mot föregående år. För totala året är siffran 116%. Skälet till den kraftiga ökningen ligger i såväl nya kunder samt befintliga som expanderat sin användning av Jojkas tjänster. Fler inser att SMS är en en stark kanal för att öka försäljningen samt att få ut information till rätt person i realtid. Vi på Jojka får också fler och fler förfrågningar och intresseanmälningar från branscher som traditionellt inte använt SMS som kanal och som nu söker nya vägar. Vi har också höga förväntningar på juni som startat starkt”, säger VD Rutger Lindquist i ett pressmeddelande.

Två tjänster inom mobil marknadsföring 

I dagsläget erbjuder Jojka två produkter. Den ena, Salesboost, är en SMS-baserad produkt inom mobil marknadsföring. Den andra, Surveysom, hjälper företag att kunna mäta hur nöjda kunderna är och har även den nått stora framgångar.

”Vi har även märkt att efterfrågan på vår Survey produkt ökat. Kunderna som använder Survey produkten har fått en betydande ökning i antalet feedback som de kan analysera/utvärdera för att förbättra och effektivisera sina arbetsprocesser vad gäller produkt och service”, fortsätter VD Rutger Lindquist i ett pressmeddelande

Jojkas snabba tillväxt sker inte av ren slump. Man har framgångsrikt lyckats nyttjat en av våra allra mest personliga kommunikationskanaler, SMS. Detta gör man med en tilltalande enkelhet som företag snabbt kan implementera utan några större problem.