Skip to main content

Letar ni efter ett tryggt och pålitligt företag för stamspolning i Stockholm? Haggrens Rör AB är ett familjeföretag som är aktivt i Stockholm och arbetar med beprövad, pålitlig utrustning med mycket höga ambitioner på resultat.

Haggrens Rör AB har genom åren många nöjda kunder som beställt stamspolning i Stockholm så som bostadsrättsföreningar, hela samfälligheter, enskilda lägenhetsinnehavare samt privata husägare.

Har ni behov ut av stamspolning, avloppsrensning eller rörinspektion tveka inte, kontakta oss för offert!

Stamspolning är ett underhåll av hela avloppssystemet där vi högtrycksspolar insidan av fastighetens alla avloppsledningar ut till där kommunens ledning tar vid.

Detta med hett vatten i högt tryck och på så sätt avlägsnas avlagringar och utrymme frigörs. På så vis förlängs rörens livslängd och dess kapacitet ökar och resulterar i ett bättre flöde. Med detta underhåll förhindrar man även risk för framtida stopp i avlopp som kan uppkomma med de kraftiga beläggningar av fett som bildas inne i rören med tiden.

Ett av de vanligaste problemen med rörledningar som husägare ställs inför är en blockerad avloppsledning. Avloppsblockeringar kan orsakas av en mängd olika saker, t.ex. trädrötter, skräp i rören, skadade eller trasiga rör och ansamling av fett och andra ämnen. Om detta inte åtgärdas snabbt kan det orsaka allvarliga skador på hemmets avloppssystem. För att lösa en blockerad avloppsledning är det viktigt att först identifiera orsaken till blockeringen.

Om du misstänker att en trädrot har trängt in i din avloppsledning och orsakat en blockering kan specialverktyg behöva användas för att lokalisera och avlägsna roten från röret. Då är det en rörinspektion som behöver bokas.Om några trasiga eller skadade rör hittas under denna process bör de också bytas ut omedelbart. När alla hinder har avlägsnats från ledningen är det viktigt att spola bort kvarvarande smuts eller skräp med vatten.

En annan vanlig orsak till stopp i avloppet är uppbyggnad av fett och andra ämnen i dina ledningar med tiden. För att förhindra att detta inträffar i framtiden kan man genom att ständigt låta varmt vatten rinna ner i alla avlopp hjälpa till att bryta upp fettansamlingar innan de blir ett problem. Om du dessutom gör dig av med fetter och oljor på rätt sätt i stället för att hälla ner dem i diskhon minskar risken för att de täpper till avloppsrören i framtiden.

Om ingen av dessa lösningar löser ditt problem kan det vara dags att ringa in en professionell rörmokare som har tillgång till mer avancerade verktyg som effektivt kan ta bort även envisa blockeringar, t.ex. sådana som orsakas av kollapsade rör eller stora mängder sediment i dina ledningar. Denna yrkesman kommer också att kunna ge råd om vilka åtgärder du kan vidta framöver för att förhindra framtida proppar från att uppstå.