Majoriteten av alla sociala medier i Sverige, Danmark, Norge och Finland används i mobilen.

Här i Norden fortsätter vi att bli allt mer mobila. Snapchat, Instagram, WhatsApp och Twitter används i majoritet på mobilen. Sociala medier som Facebook, LinkedIn och YouTube har istället flest användare på datorer. Detta skriver eMarketer i sin nya rapport för mobilanvändning i Norden. Rapporten avsåg perioden under det andra kvartalet för 2016 och inkluderar länderna: Danmark, Sverige, Norge och Finland.

Varför vissa sociala medier är mer populära i mobilen än andra handlar i grund och botten om hur plattformen ser ut. Snapchat har lyckats skapa en plattform som tilltalar mobila användare som vill vara ”på språng” och dela innehåll snabbt. LinkedIn å andra sidan används inte alls lika flitigt i mobilen, endast 50 % jämfört med Snapchats 94 %. Men som plåster på såren säger 80 % av alla tillfrågade i rapporten att de använder LinkedIn via dator.

Användning av sociala medier per enhet i Norden

Av samtliga sociala medier var det endast tre som användes mer på datorn än i mobilen. Dessa var LinkedIn, YouTube och Facebook, där Facebook bara hade 1 % fler användare för datorer än mobilt. Generellt sätt var aktiviteten på surfplattor relativt låg jämfört med den på datorer och smartphones. Här hade YouTube flest användare (54%) jämfört med andra sociala medier för surfplattor.

Mer mobilt, mindre aktivitet?

Även om sociala medier tar över i mobilen i Norden, verkar det generellt som om tillväxten för mobilanvändningen har stagnerat. Sociala medier som Snapchat, Instagram och WhatsApp upplever dock en ökad aktivitet jämfört med förra året. Facebook å andra sidan, som når hela 8 av 10 internetanvändare, står nästan helt stilla.

Användning av sociala medier 2015 och 2016

Marknadsföring för flest enheter i Norden

Inom marknadsföring är Facebook fortfarande en viktig kanal för sociala medier. Här når marknadsförare ut till flest användare genom alla enheter: 77 % i mobilen, 45 % på surfplattor och 78 % på datorer. Här finns dessutom flest antal användare, även om dessa inte växer lika snabbt längre.