Skip to main content

MBL 10 onlineutbildning – Lär dig allt om medbestämmandelagen och bli en bättre arbetsgivare eller facklig representant. Anmäl dig nu!

Inledning: Medbestämmandelagen (MBL) är en central del av svensk arbetsrätt och spelar en avgörande roll i relationen mellan arbetsgivare och anställda. För att förstå och tillämpa MBL korrekt är det viktigt att ha en gedigen kunskap om lagen. Vår MBL 10 onlineutbildning hjälper dig att bli en expert på medbestämmandelagen och förbättra din roll som arbetsgivare eller facklig representant.

MBL 10 onlineutbildning – vad du kan förvänta dig Vår onlineutbildning inom MBL 10 ger dig en grundlig genomgång av medbestämmandelagens olika delar, från förhandlingar och samverkan till konflikthantering och föreningsrätten. Kursen kombinerar teori och praktik genom interaktiva övningar, fallstudier och diskussioner som hjälper dig att förstå och tillämpa MBL i din arbetsmiljö.

Skräddarsydd utbildning för arbetsgivare och fackliga representanter MBL 10 onlineutbildningen är anpassad för både arbetsgivare och fackliga representanter, så att du kan få den kunskap och insikt som är mest relevant för din roll. Kursen är flexibel och kan anpassas efter dina behov och tidskrav, så att du kan lära dig i din egen takt och på dina egna villkor.

Sammanfattning: MBL 10 onlineutbildning ger dig möjlighet att bli en expert på medbestämmandelagen och därmed förbättra din roll som arbetsgivare eller facklig representant. Genom en kombination av teori och praktik får du den kunskap och erfarenhet som krävs för att navigera i den komplexa världen av svensk arbetsrätt.

Nyckelord

  1. arbetsrätt
  2. facklig representation
  3. förhandlingsteknik
  4. samverkan
  5. konflikthantering