Skip to main content

Morgonpressens digitala annonsintäkter ökar med 8,2% under tredje kvartalet, jämfört med samma period i fjol. Detta uppger Tidningsutgivarna (TU).

De digitala annonsintäkterna för morgonpressen har ökat för varje kvartal under året och Q3 är inget undantag. Storstadspressen ökade med 8,9% medan landsortspressen ökade med 7,4%, enligt ny annonsstatistik från branschorganisationen TU – Medier i Sverige.

Morgonpressens annonsintäkter för den tryckta upplagan å andra sidan minskar med 8,7%, jämfört med samma period förra året. Det betyder att annonsintäkterna för den tryckta upplagan hittills har visat minussiffror för varje kvartal i år.

– Den digitala tillväxt som vi såg under föregående kvartal har fortsatt och dessutom förstärkts under tredje kvartalet. För storstadspressens del har vi inte sett lika höga och positiva tillväxttal sedan början av 2016, säger Tobias Lindberg, chefsanalytiker TU i ett pressmeddelande.

Morgonpressens digitala annonsintäkter Q3

Miljoner kronor netto, förändring i procent jämfört med föregående år. Källa: TU

TU Internetbarometer görs i samarbete med Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, och redovisar morgonpressens digitala nettointäkter, jämförbara titlar.