Skip to main content

Att skaffa ett läkarintyg för körkort i Stockholm är nödvändigt för alla förare som vill få rätt att köra bil i staden. Detta läkarintyg måste fyllas i av en läkare och lämnas in tillsammans med din ansökan om körkort. Utan det kommer du inte att kunna köra lagligt i Stockholm.

För att få läkarintyget måste den sökande först boka en tid hos en godkänd läkare som sedan bedömer den medicinska lämpligheten för att köra motorfordon på allmän väg. Läkaren kommer att gå igenom din sjukdomshistoria och kontrollera att du uppfyller de nödvändiga syn-, hörsel- och fysiska begränsningarna och att du är vid god hälsa överlag. De kan också kontrollera dina reflexer, ditt tal och din koordination som en del av sin bedömning.

De sökande kan också behöva genomföra ytterligare tester eller bedömningar om de har några medicinska tillstånd som kan påverka deras förmåga att köra ett fordon på ett säkert sätt. Till exempel kan personer som lider av epilepsi behöva lämna in ytterligare information, t.ex. resultat från en EEG-skanning eller andra medicinska tester som visar att de fortfarande kan köra ett motorfordon på ett säkert sätt.

När specialistläkaren har bedömt den sökandes lämplighet för tjänstgöring bakom ratten ger de den sökande ett medicinskt intyg om lämplighet för körning i Stockholm. Detta dokument måste lämnas in tillsammans med ansökningsblanketten för körkort när du ansöker hos Trafikverket. Sökande bör notera att detta dokument i allmänhet är giltigt i endast tre månader efter utfärdandedatumet, så det är viktigt att se till att det är aktuellt innan du lämnar in det som en del av ditt ansökningspaket för körkort.

Det är viktigt att komma ihåg att även om du har fått ditt läkarintyg om lämplighet för körning i Stockholm måste du fortfarande genomgå regelbundna hälsokontroller för att behålla körkortets giltighet. Dessa kontroller utförs regelbundet av en godkänd läkare som anges på Trafikverkets webbplats och måste genomföras före förnyelse av ditt körkort ungefär vart femte år beroende på din ålder och andra faktorer. Om du inte genomför dessa regelbundna hälsokontroller kan det leda till att ditt körkort dras in eller upphävs tills testet har genomförts med godkänt resultat.

Sammantaget är det bara ett steg på vägen mot att få eller förnya ett giltigt svenskt körkort att få ett medicinskt intyg om körförmåga i Stockholm – men det är ändå ett viktigt steg! Det garanterar både personlig säkerhet och säkerhet på allmänna vägar genom att verifiera att varje förare har uppfyllt vissa fysiska krav som fastställts av lokala myndigheter innan han eller hon tillåts sitta bakom ratten i motoriserade fordon inom Stockholms stads gränser.