Skip to main content

Enligt Adobes senaste rapport som genomfördes bland europeiska byråer och företag förväntas programmatic växa så det knakar i år.

Programmatiska annonsköp (programmatic) är enkelt uttryckt automatiserad annonshandel på nätet. Detta kan ske antingen via en öppen auktion (real-time bidding, en privat auktion eller köp på en reserverad plats (programmatic direct).

Många väljer att använda sig av den här tekniken eftersom algoritmer snabbt hittar målgrupper, pris och KPI:er tvärs över olika plattformar. Detta underlättar därmed för företag att själva ansvara för sina annonsköp.

I Adobes senaste undersökning deltog 60 företag och byråer i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Benelux och Norden. Resultaten visade att:

  • 86% av alla företag och 89% av alla byråer planerar att investera ytterligare i programmatic under året
  • Programmatic-kampanjer hade högsta prioritet bland 14% av de tillfrågade företagen
  • Programmatic i digitala kanaler förväntas utgöra den viktigaste delen i företagens varumärkesbyggande inom 5 år

– Både företag och byråer är medvetna om att paketlösningar för annonskampanjer inte är ett alternativ anpassat för det moderna medielandskapet. För den som vill överleva på marknaden är det avgörande att kunna leverera rätt budskap till rätt målgrupp i rätt kanal, säger Jes Schyum, nordisk kommunikationschef på Adobe i ett pressmeddelande.