Skip to main content

Kontorsstädning är en viktig del av att upprätthålla en hälsosam och säker arbetsmiljö. Det är viktigt att hålla ytorna fria från damm, smuts och andra föroreningar som kan leda till sjukdomar eller allergier. Golven bör sopas och moppas regelbundet för att förhindra att man halkar och faller. Alla möbler och inventarier bör dammas av regelbundet, vilket inkluderar bord, stolar, skåp, hyllor, datorer och alla andra föremål i kontorslokalen. Sanering av toaletter och kök bör också göras regelbundet för att förhindra att bakterier sprids. Dessutom bör sopor tas ut ofta för att minska lukt och främja sanitet. Kontorsstädning är en viktig del för att se till att arbetsmiljöerna är rena och bekväma för både anställda, klienter och kunder.

Kontorsstädning handlar inte bara om att hålla ytorna rena och fria från smuts, damm och andra föroreningar. Det är också viktigt att regelbundet sanera kontorsmiljön genom att desinficera alla ytor och föremål som används i arbetslokalen, t.ex. skrivbord, datorer, telefoner, bord, stolar och skåp. Sanering av toaletter och kök bör också göras regelbundet för att förhindra spridning av bakterier. Dessutom är det viktigt att ta bort sopor från kontorsutrymmet ofta för att minska lukt och främja sanitet. Att dammsuga mattor eller andra golvbeläggningar kan också bidra till att hålla allergener borta. I kontorsstädning ingår också att byta ut trasiga möbler eller inventarier snabbt samt att se till att fönstren hålls rena och öppna för att möjliggöra ett hälsosamt luftflöde i arbetslokalerna. Alla dessa små steg tillsammans kan leda till en hälsosammare arbetsmiljö för dina anställda och kunder.

Helhetslösning för kontorsstädning

Checklista för kontorsstädning:

1. Städa av alla ytor, inklusive skrivbord, hyllor, fönsterbänkar och fönsterkarmar, stolar, persienner och golvlister med en mikrofiberduk.

2. Dammsug mattor och mattor för att ta bort all smuts och skräp.

3. Töm alla soptunnor och byt ut påsarna vid behov.

4. Torka av alla hårda ytor, t.ex. bänkskivor, bord och stolar, med hjälp av en rengöringslösning som är lämplig för ytmaterialet.

5. Rengör glasytor, t.ex. fönster och speglar, med en glasrengöringsmedel eller alkoholbaserad lösning för att säkerställa att glaset är streckfritt.

6. Desinficera dörrhandtag och andra ytor som ofta berörs med ett EPA-godkänt desinfektionsmedel för att minska spridningen av bakterier i kontorsmiljön.

7. Sopa golven för att ta bort damm och skräp som kan ha missats när du dammsugit mattor och mattor tidigare i processen.

8. Moppa golven med en lämplig rengöringslösning som är utformad för den specifika golvtypen (trägolv kräver andra lösningar än kakel).

9. Uppdatera sängkläder i toaletter om det är tillämpligt (t.ex. toalettstolsöverdrag).

10. Desinficera telefoner, tangentbord, datormöss, handtag i skrivbordslådor och andra vanligt förekommande föremål på varje arbetsplats med en EPA-godkänd desinfektionsspray eller torka av med Lysol-servetter eller liknande produkter som dödar 99 % av bakterierna vid kontakt

Kontakta Hyperionservice för kontorstädning i Stockholm