Skip to main content

Kackerlackor trivs i varma och fuktiga miljöer, som kök och badrum, och äter allt de hittar, inklusive matrester, spill och till och med läder och papper. De kan sprida sig genom att åka med på resväskor, krypa genom sprickor, följa med varor eller förflytta sig genom ventilationssystem. Bristande rengöring och sanitet lockar dem också. Andra faktorer som kan leda till kackerlackor är närhet till angripna bostäder, byggnadstekniska problem och vanor som att lämna mat framme.

Steg 1: Bekämpa befintlig angrepp

1. Identifiera problemet:

 • Se till att det verkligen är kackerlackor du ser. Kolla efter äggkapslar, spillning och levande insekter.
 • Bestäm omfattningen av problemet. Hur många kackerlackor ser du? Var ser du dem?

2. Sanering:

 • Fysisk bekämpning: Använd klisterfällor och bekämpningspulver för att fånga och döda kackerlackor.
 • Insektsmedel: Spraya med bekämpningsmedel i områden där kackerlackorna gömmer sig. Var försiktig med giftiga produkter och följ instruktionerna noggrant.
 • Professionell sanering: Anlita en saneringsfirma för att få ett effektivt och säkert resultat.

Steg 2: Förebyggande åtgärder

Städning:

 • Håll hemmet rent och fritt från matrester och spill.
 • Töm sopor regelbundet och förvara dem i slutna behållare.
 • Dammsug regelbundet, inklusive bakom möbler och apparater.
 • Rengör sprickor och hål i väggar och golv.

Förvaring:

 • Förvara mat i lufttäta behållare.
 • Töm matskålar och vattenskålar till husdjur på natten.
 • Se till att fönster och dörrar är ordentligt stängda.

Fukt:

 • Minska luftfuktigheten i badrum och kök med ventilation eller avfuktare.
 • Reparera eventuella läckage i rör och ledningar.

Steg 3: Anlita en saneringsfirma för sanering av kackerlackor

Tips:

 • Begär offerter från flera firmor och jämför priser.
 • Se till att firman har F-skattesedel och ansvarsförsäkring.
 • Fråga om firmens metoder och vilka bekämpningsmedel de använder.
 • Följ instruktionerna från firman noggrant för att saneringen ska bli effektiv.

Förberedelser:

 • Rengör och plocka undan så mycket som möjligt.
 • Ta bort eller täck över mat till husdjur.
 • Dammsug golv, sprickor och andra håligheter.

Tänk på:

 • En sanering kan ta flera veckor.
 • Du kan behöva lämna bostaden under saneringen.
 • Det kan vara nödvändigt att sanera flera gånger.

Här är några användbara resurser:

Lycka till!