Skip to main content

Ibland vill inte de större försäkringsbolagen erbjuda hjälp när det kommer till att försäkra ett företags VD och styrelse. Era Försäkringar som är en försäkringsförmedlare för företag vet dock vilka försäkringsbolag som är villiga att erbjuda denna typ av försäkring.

Behöver ni försäkra VD och styrelse?

Är ert företag i behov av försäkring för VD & styrelse? Är ni i behov av andra företagsförsäkringar? Då kan Era Försäkringar som fullmaktshavande försäkringsförmedlare kliva in och hjälpa er.

När ni som företag låter Era Försäkringar ta hand om hela eller delar av er försäkringsportfölj får ni möjlighet att ta in försäkringar som är mer kostnadseffektiva och täcker de delar i ert företag som särskilt behöver täckas vid händelse eller skada.

Era Försäkringar tar inga beslut i ert företags försäkringsportfölj utan att först ha medgivande från er som representerar företaget. Detta gäller samtliga ändringar i era försäkringar. Detta innebär alltså att en fullmakt ger Era Försäkringar möjligheten att ställa krav mot era försäkringsbolag och skanna marknaden efter ett så kostnadseffektivt försäkringsbolag som möjligt för er, men inga ändringar eller justeringar görs utan ert medgivande och samtycke.

Om ni som företag är i behov av VD & styrelseansvarsförsäkring så ser vi på Era Försäkringar självklart till att VD- och styrelseansvarsförsäkring är inkluderat som krav när vi skickar ut er försäkringsportfölj på offertförfrågan.

Kontakta Era Försäkringar idag om ni behöver hjälp med försäkring för företagets VD och styrelse.