Skip to main content
KonverteringMediaSociala Medier

Fem tips: E-handel på Facebook

By 2013-05-07No Comments

Medan e-handlarna sedan länge har förstått betydelsen av social shopping och att använda ­sociala medier som en plats för att bygga relationer med kunderna och driva trafik till shoppen är det få som lyckats integrera e-handeln direkt på Facebook. Det behöver inte betyda att det är omöjligt att skapa framgångsrik försäljning på Facebookplattformen, däremot finns många faktorer att ta hänsyn till.

 

  1. Tänk ”mobile first” för e-handelsplattformen på din vanliga sajt, och undersök om den klarar Facebook-implementation redan från början. Det kommer att skapa en mer flexibel design och underlätta när och om du vill spegla webbutiken inuti Facebooks ramverk.
  2. Även om du inte lyckas driva rena köp i din Facebookintegrerade butik kan den fungera som skyltfönster för dina produkter som blir sociala objekt. Det kan också driva trafik till vanliga sajten.
  3. Håll nere kostnaderna för utveckling och support av e-handeln på Facebook. Testa hellre med en så kostnadseffektiv ­lösning som möjligt först för att sedan mäta resultatet och utifrån det ta beslut om en eventuell fortsatt satsning.
  4. Installera Facebooks sociala plugin-program på din vanliga e-handelssajt och koppla dem till enskilda produkter för att länka samman dina kunders sociala aktiviteter med deras köp hos dig.
  5. Lägg stor vikt vid den övriga ­Facebook-närvaron för att öka ­engagemang och kontakt med ­blivande och nuvarande kunder.

Källa: Internetworld