Skip to main content

En CTA och GDPR, det har du säkert hört talas om många gånger förr. Men vad innebär de här förkortningarna egentligen? I den här artikeln svarar vi på dina frågor.

Vad är en CTA?

CTA står för call to action och menas att man på något sätt uppmanar till handling. Oftast används detta uttryck i marknadsföringssyfte. En CTA kan till exempel vara en knapp eller länk på en hemsida, i ett nyhetsbrev eller på olika sociala medier. Genom en CTA kan ett företag få en potentiell kund att ta ett steg närmare ett köp.

En CTA är ett bra sätt att fånga uppmärksamhet och påminna om den handling som du vill att de ska göra. Se till att potentiella kunder lätt kan se din knapp och att de finns utplacerade på logiska platser.

Vad är GDPR?

GDPR (dataskyddsförordningen) står för General Data Protection Regulation och är en förordning som trädde i kraft år 2018. Förordningen är till för att skapa en större säkerhet för individer och en större valmöjlighet när det gäller ens egna personuppgifter och dess hantering. 

GDPR har inneburit större krav på aktivt samtycke. Både när det gäller personuppgifter och dess hantering, men även samtycke till olika typer marknadsföring. En person måste aktivt välja att tacka ja till exempelvis nyhetsbrev för att du ska få skicka det till de. De behöver också ha tillräckligt med information för att göra ett informerat beslut. 

Effektivt och enkelt

CTA är en smidig lösning med tanke på GDPR då en CTA-knapp innebär att personen själv gör ett val. När de klickar på en call to action för att exempelvis registrera sig för utskick av nyhetsbrev så är det ett val de själva gör, det är ingen som pushar de till att samtycka. 

Det finns såklart mycket mer att lära, men det här var lite sammanfattad information om CTA och GDPR.