Skip to main content

Oringar är universala och mycket användbara tätningar som används för att tillsluta ledningar, cylindrar och andra sammanfogade delar. Deras primära funktion är att skydda mot läckage och förhindra att olika substanser blandas ihop. Ofta är det ett lämpligt val när en tätning måste hålla stram, vara flexibel och motstå mekaniska tryck samtidigt som den ger en utmärkt täthet.

De olika typerna av oringar som finns är tillverkade i olika material, från traditionella gummit o-ringar till specialmaterial som PTFE, silikon och fluoroplast. Varje material har sina egenskaper som gör det bättre lämpat för vissa applikationer. Gummi o-ringar är mångsidiga och kan användas för att täta stora temperaturella variationer, men de är känsliga för kemiska föreningar och hydrokarboner. PTFE-ringar är bättre lämpade för kemiska applikationer eftersom de inte reagerar med kemikalier, men de har sämre tålighet mot stora temperaturskillnader. Silikonoringar har stor flexibilitet och är resistenta mot kemiska föreningar, men de kan vara känsliga för mekaniska tryck. Fluoroplastoringar har en hög grad av tålighet mot olika miljöer och är ofta väl lämpade för applikationer som kräver en hög prestanda.

Oringar finns tillgängliga i ett stort antal olika storlekar och former, beroende på den specifika tätningsapplikationen.

För att tillgodose de flesta applikationer är det viktigt att använda den mest lämpliga typen av oringar för enskilda behov. Detta kan innebära att prova olika material eller experimentera med andra former och storlekar. Oavsett vilken typ av tätning som krävs, är oringar ett utmärkt val för att uppfylla specifika applikationer och skydda mot läckage.

Vidare kan oringar användas för att täta komponenter som utsätts för stora mekaniska belastningar och vibrationsnivåer. I dessa applikationer är det viktigt att hitta ett material som har hög resistens mot vibrationer och flexibilitet. I vissa fall kan en speciell typ av o-ring, kallad energio-ringar, användas för att skydda mot stora mekaniska belastningar. Dessa oringar har ett unikt mönster som är designat för att hålla läckage från att uppstå även när systemet utsätts för stora belastningar.

Oavsett applikation, erbjuder o-ringar ett mångsidigt skydd mot läckage genom enkel installation och kan användas för att skydda mot vätska, luft, gaser eller andra material. De flexibla tätningsringarna kan anpassas till alla typer av sammanfogade delar och är därför mycket användbara för många applikationer. O-ringar är ett prisvärt, pålitligt och lättillgängligt tätningsval för sammanfogade system.

Kort sagt, oringar används till många olika applikationer, från att täta ledningar för att förhindra läckage till att skydda mot stora mekaniska belastningar. Beroende på användningsområde kan olika material som gummi, PTFE, silikon och fluoroplast krävas för att uppnå utmärkta prestanda. O-ringar är ett prisvärt, flexibelt och pålitligt tätningsval som kan anpassas till alla typer av sammanfogade system. Kontakta Jila för kostnadsförslag.