Skip to main content
KonverteringMediaSociala Medier

Bemästra Facebook edgerank

By 2013-03-15No Comments

Facebook-algoritmen edgerank ­avgör hur många som ser dina inlägg på Facebook, baserat på innehåll, interaktion och timing. Ju bättre rank desto större exponering för dina fans.

Precis som Coca Cola-receptet och Googles sökalgoritm är edgeranks exakta parametrar inte officiella. Men i stora drag avgörs din exponering av tre saker:

  1. Din relation till användaren och dennes tidigare interaktion med ditt innehåll
  2. Hur innehållet är viktat (hur Facebook rankar text/bild/länk/video mot varandra)
  3. Tidpunkten för uppdateringen

Utifrån detta kan du optimera din exponering på Facebook. Ju fler av dina fans som interagerar med dina inlägg, desto fler kommer att bli exponerade av nästa inlägg i sin newsfeed. Det handlar också hur och när du publicerar något samt vilket format det har. Matreial som leder bort från Facebook minskar generellt engagemanget, bilder och tydliga budskap ökar klick och likes.

Som med all marknadsföring handlar det om att lära känna sina följare och lära sig av hur de agerar. Ta en titt på årets topp tio inlägg, de som skapat med interaktion och nått flest (de är oftast två olika listor). Hur såg innehållet ut? När publicerades innehållet och vilken respons fick det? Och dina minst delade, minst exponerade tio inlägg: vad gick fel? När och hur publicerades de? Innehåller de länkar? Var budskapet otydligt, ointressant eller rentav provocerande?

Här kan du kontrollera din pages edgerank.

Källa: Wikipedia och Bisonblog.