Skip to main content

Nästan alla handlar online i Norden. Sverige har högst antal köp via mobilen.

De nordiska länderna hör till de som handlar mest på nätet i Europa. En ny undersökning av Audience Project visar att nio av tio svenskar (89%) har handlat på nätet under det andra kvartalet för 2016. I våra grannländer Danmark och Finland var den siffran något högre (93 %).

Enligt undersökningen hade 90 % av alla kvinnor i de nordiska länderna handlat online under det senaste kvartalet. Denna siffra var något högre än den för männen i samma länder på 87 %. Demografiskt sätt handlade nästan 100 % av åldersgrupperna 26-35 online, både män och kvinnor inräknat.

Demografi över Nordisk e-handel

Källa: Audience Project, E-marketer

Flest köp från dator, Sverige dominerar mobilt.

Våra digitala köp här i Norden genomfördes för det mesta via en dator. Denna siffra uppgick till 91 % för hela Norden och här i Sverige var den något lägre (89%). Flest handlade från en dator i Danmark och Finland (93 %).

När det kommer till de mobila enheterna var det fler som handlade via en surfplatta (30%) jämfört med mobilen (25%). Det är värt att nämna att Sverige hade flesta köp via mobilen jämfört Danmark, Finland och Norge. I Sverige handlade 34 % via mobilen, vilket i genomsnitt var mer än 10 % högre än övriga nordiska länder. Detta understryker vikten av att inte enbart ha en webbshop, men också se till att den är responsiv så att potentiella kunder enkelt kan genomföra sina köp.