Skip to main content

Ny studie från Google ger svart på vitt: Youtube ger högre avkastning än Tv-reklam i nästan 80 % av fallen. Annonsörer kan tjäna mer på en optimerad mediemix.

Rummet för förbättring är större än vad vi tror. Detta menar Google i sin första regionala ”meta-analys” som gjordes i 8 länder, inklusive Sverige, och vilken innefattar 56 studier med flertalet företag som tredjeparter.

Googles studie visar att marknadsföring i Youtube ger högre ROI i 77 % av fallen än TV när man spenderade samma budget. Analysen fokuserar på sambandet mellan marknadsföring via digital video och offline försäljning.

I ett pressmeddelande förklarar Lucien van der Hoeven från MarketShare, en tredjepart i studien, deras syn på TV jämfört med digital video:

”Vi insåg i våra projekt att, även om TV fortsätter att vara ett kraftfullt verktyg i den digitala tidsåldern, så investeras det för lite i digital video i flera områden där vi gjorde våra mätningar i Storbritannien, Frankrike och Tyskland”

Så vad blev resultatet för företagen som deltog i studien?

Dubbelt upp för Snickers

Förra sommaren valde Snickers i Storbritannien att testa en reklamkampanj som blandade både TV och digital video (Youtube). Avsikten med kampanjen var att kunna urskilja vilket av medierna som faktiskt genererade mest försäljning i butikerna. Resultatet visar att Youtube levererade mer än dubbelt så hög ROI än linjär TV.

Snickers och youtube

Optimerad mediemix

Det finns en röd tråd genom hela studien: Annonsörer underskattar många gånger effekterna av digital video och dess roll i en optimerad mediemix. Detta understöds av 17 fall där man studerade optimerade mediemixar, varav 80 % borde ha spenderat dubbelt så mycket som de gör i dagsläget på Youtube.

Googles meta-analys ger annonsörer mer kött på benen i hur de ska spendera sin marknadsföringsbudget i värld som blir allt mer digital. Och istället för att tillföra mer kapital i nuvarande budget, ges istället rådet att förflytta resurserna mer förnuftigt.