Skip to main content

Mediainvesteringarna i Sverige slog nytt rekord 2016, enligt IRM. Sökordsmarknadsföring växer snabbast av de digitala medierna.

IRM:s senaste kvartalsrapport för mediainvesteringarna 2016 talar sitt klara språk – fortsatt stark tillväxt inom marknadsföring. Omsättningen uppgick till 34,9 miljarder kronor, vilket är en ökning med 6 % jämfört med 2015. Därmed slog 2016 alla tidigare rekord.

– Vi får gå tillbaka till återhämtningen efter krisen 2009 för att finna en tillväxt på dessa
nivåer. 2016 har verkligen varit ett rekordår för medieinvesteringar, kommenterar IRM:s
VD Madeleine Thor i ett pressmeddelande.

Återigen var det de digitala medierna inklusive mobilt som drog det stora investerings-lasset. De totala digitala mediainvesteringarna stod för 45,1% av den totala mediakakan 2016. Det betyder att inte ens dagspress inkl. bilagor (13%), TV, radio och bio (18,5%), utomhus & butiksmedia (4,5%) samt gratisdistribuerade tidningar (5,7%) tillsammans når upp till samma nivåer.

Explosiv ökning inom sökordsmarknadsföring

Att digital marknadsföring går som tåget framkommer också av att kategorin omsätter 15,7 miljarder kronor. Dessutom har tillväxttakten uppgått till 21% jämfört med 2015, vilket står sig rätt bra jämfört med ökningen för exempelvis utomhusreklam på 7% för samma period.

Rapporten visar att den snabbaste tillväxten inom digitala medier just nu sker inom sökordsmarknadsföring, marknadsföring i sociala medier och webb-tv.

– Vi har märkt av ett enormt ökat intresse av marknadsföring på sociala medier. Och förutom det så märker vi hur medvetenheten kring annonsering på AdWords hela tiden ökar. Det har det skett en markant ökning i antalet kampanjer för Google AdWords, säger Isaac Sylvander, Marknadschef på Smarter Marketing.