Skip to main content

Nu ska Google städa upp annonslandskapet i Chrome i förhoppningen att minska tredjepartsprogram av ad blockers.

Den första juni meddelade Google på sin blogg att de kommer att införa tuffare annonsregler. Dessa innebär att Google kommer att blockera ”undermåliga annonser” i sin webbläsare Chrome, både för mobilanvändare och desktop, som inte lever upp till kraven enligt standarden Better Ads.

Nyheten innebär alltså att publicister och annonsörer behöver ”ta sig i kragen” om de inte vill att deras annonser ska uppfattas som störande. Och för Google innebär förändringen ett försök att höja kvaliteten på sina egna annonser, som även de måste möta den nya standarden.

På sin blogg meddelar Google även att de rullar ut ett verktyg som ska hjälpa publicister att förstå hur standarden Better Ads påverkar deras egen hemsida. Här finns även screenshots och videos som gör det enkelt att hitta irriterande annonser och sedan ändra dessa.

Minskad användning av ad blockers från tredjepart i Chrome

Det kan verka paradoxalt att Google, vars intäkter till stor del kommer från just annonsering, skulle medverka i att blockera annonser. Men syftet med Googles nya regler är att ”minska blockeringen av alla annonser på nätet” och istället blockera de som skapar frustration”. Därmed vill Google också minska användandet av tredjepartsprogram av ad blockers samtidigt som de höjer användarupplevelsen i sin egen webbläsare.

Enligt Google kommer de nya förändringarna att träda i kraft i början av 2018 och för Chrome-användare betyder det att undermåliga annonser per automatik blockeras som ”standard” i webbläsaren.