Skip to main content

För ca 800 kronor i månaden sköter Twitters nya beta-program all din marknadsföring, helt automatiskt.

Twitter kämpar med att öka antalet månatliga användare samtidigt som annonsintäkterna pekar nedåt för tredje kvartalet i rad. I ett försök att öka trycket i sin annonsering introducerar bolaget nu ett nytt beta-program för marknadsföring.

Den nya annonsplattformen, som är en typ av företagsabonnemang, marknadsför automatiskt dina tweets åt dig och kostar ca 800 kronor i månaden (99 dollar).

Till skillnad från Twitter Ads sköter det nya “annons-abonnemanget” merparten av din annonsering, från att skapa till att optimera annonser. Enligt Twitter behöver användaren bara Twittra uppdateringar, länkar och dela media som vanligt så sköter de marknadsföringen.

Beta-programmet innebär att användaren kör en “Promoted Account-kampanj” för hela månaden. Dessutom körs en “Promoted Tweet-kampanj” dagligen, vilken inkluderar de tio första Tweetsen (Retweets, citerade Tweets och svar inte medräknade).

”Annons-abonnemanget” är som sagt än så länge bara i beta-stadiet och användare blir inbjudna för att testa plattformen. Twitter verkar i dagsläget först och främst rikta sig till mindre annonsörer som använder Twitters redan existerande annonsverktyg. Detta uppger nyhetssajten Marketing Land.

Effektivare annonsering per automatik?

För många företag finns det givetvis en stor fördel med att deras annonsering sköts per automatik. De behöver inte lägga ned tid på att skapa kampanjer eller försöka att optimera dessa på bästa sätt. Detta kan vara tilltalande, inte minst för annonsörer som har flera olika twitterkonton.

Men det finns också nackdelar med ett automatisk ”annons-abonnemang”. Till exempel kommer inte varje tweet som läggs till i en “Promoted Tweet-kampanj” att få en visning och sättet tweetsen marknadsförs på varierar baserat på hur väl de presterar.

Annonsörer måste också fråga sig huruvida de är villiga att ge upp sin redan existerande annonsering med Twitter Ads, eftersom man inte kan använda sig av de olika plattformarna samtidigt.