Skip to main content

Viva la e-postmarknadsföring! En ny rapport i samarbete med Adestra visar att vi är nöjdast med resultaten från e-postmarknadsföring jämfört med andra digitala kanaler.

E-postmarknadsföring är en ”veteran” inom digitala medier, men fortsätter att ge hög avkastning. Detta visar studien ”Email Marketing Industry Census” i samarbete med företaget Adestra. Rapporten, som är den tionde i sitt slag, kommer ut varje år och undersökte mer än 1100 marknadsförare för februari och mars månad 2016. I en skala från dåligt, medelmåttigt, bra och utmärkt upplevde nästa trefjärdedelar (73%) av de tillfrågade ”utmärkt” till ”bra” ROI för deras e-postmarknadsföring i jämförelse med 66 % förra året.

Att e-postmarknadsföring levererar bra avkastning är något marknadsförare känt till sedan tidigare. De senaste tre åren har e-postmarknadsföring och SEO båda delat första och andraplats, men i år går alltså e-postmarknadsföring om SEO. Skillnaden mellan de två kanalerna var att företag var 9% mer benägna att tillskriva ”umärkt” eller ”bra” ROI för e-postmarknadsföring.

E-postmarknadsföring ger högst ROI

Digitala medier med e-postmarknadsföring i topp

 

Av företagen som deltog i studien tyckte dessutom 56 % att deras e-postkampanjer gått ”bra” eller ”utmärkt”. Endast 7 % var missnöjda med sin e-postmarknadsföring och gav den betyget ”dåligt”. Trots det visar rapporten att företag generellt sätt spenderar för lite av sin marknadsföringsbudget, endast 15 %, på e-postmarknadsföring.

Personligare än det mesta

E-post upplevs fortfarande som en av de mest personliga kanalerna för digital marknadsföring. I rapporten nämndes det att 17 % ansåg att e-postmarknadsföring var den enda sanna kanalen för personlig marknadsföring. Det fanns också ett direkt samband mellan de som kände att e-postmarknadsföring gav ”utmärkt” resultat, nämligen: De hade alla skapat personliga e-postkampanjer och strategier för sina mottagare.

Mobilt med utvecklingspotential

När det gäller e-post för mobila enheter visar rapporten en ljus framtid med mycket potential. Generellt sätt öppnades 40 % av företagens mail på smartphones, något som förväntats öka. Men trots att mobilerna blir fler, och att vi använder dem mer, medgav 65 % av de tillfrågade företagen att de endast gjort simpla ansträngningar för att anpassa sina e-postkampanjer för mobiler.

E-postmarknadsföring är långt ifrån död. 10 år av rapporter visar istället att den borde bli mer mobilt anpassad, fortfarande är en av de mest personliga kanalerna, har goda förutsättningar för automatisering och levererar riktigt bra ROI.