Skip to main content

Enligt analysföretaget eMarketer förväntas mobilt stå för mer än 60% av all digital annonsering i Sverige, Norge och Danmark.

Tänker du “mobilen först” i din marknadsföring? Trots att maktskiftet från desktop till mobilt är långt borta i backspegeln är det fortfarande många som inte inser att det är den mobila upplevelsen som bör ligga i fokus, både gällande hemsidor och annonsering.

Här i Norden har vi dock hunnit ikapp konsumenten och besökaren relativt bra. Enligt en prognos från analysföretaget eMarketer kommer mobil annonsering snart att stå för två tredjedelar av all digital annonsering i Sverige, Norge och Danmark.

Här i Sverige förväntas vi spendera mest på mobil annonsering i år jämfört med resten av våra nordiska grannar, totalt ca 7,1 miljarder kronor (61,6%). Danmark förväntas spendera ca 5 miljarder kronor (61,2%) och Norge 4,9 miljarder kronor (60,3%).

– “Den starka tillväxten inom mobil annonsering visar att annonsörer i de nordiska länderna börjar komma ifatt med konsumenterna”, säger Jasmine Enberg, Prognosmakare på eMarketer.

En av anledningarna till den ständigt ökande annonseringen tros vara det faktum att Sverige, Norge och Danmark hör till några av de “smartphone-tätaste länderna” i världen.

Rapporten från eMarketer visar även att mobil annonseringen förväntas stå för hela 70% av digital annonsering i Sverige 2018, vilket är en ökning med 28%.

Vill du lyckas med din annonsering på Google eller sociala medier i mobilen? Vi hjälper dig gärna med det.