Skip to main content

Fler tecken och ord betyder fler klick, enligt en ny rapport från tech-företaget Polar.

Hur många ord har den oemotståndligt klickbara rubriken? Det beror på. Men när det gäller branded content verkar det som om längre är bättre.

Tech-företaget Polar har analyserat massvis med data från publicister som Oath och Gannett för att se hur olika rubriker påverkade deras KPI.
Enligt deras rapport hade rubriker i branded content med 90-99 tecken 0,43% högre click through rate (CTR) än rubriker med färre tecken.

Även fler ord resulterade i fler klick. Som exempel genererade en rubrik med 16 ord en CTR på 0,33%, jämfört 0.14% för en rubrik som bara hade fyra ord. Generellt sätt steg CTR:en ju fler tecken en rubrik hade.

En annan intressant detalj från Polar är att nummer och skiljetecken också ledde till högre CTR (!).

Vad är då bästa praxis? Det finns delade meningar om hur många tecken en bra rubrik ska innehålla, både för branded content och copy mm. Varför inte A/B-testa tipsen från Polars rapport och se vilka rubriker som ger bäst resultat för dig? När det gäller skiljetecken är det bäst att undvika utropstecken (ett förslag, ingen regel) och istället vara specifik, kanske använda procent i kombination med siffror för att ge tyngd åt ett påstående.