Snart kommer företag kunna skicka ut annonser via bots i Messenger. Facebooks nya regler tillåter bara annonser inom 24 timmar.

Tänk dig följande: Du har en privat konversation i Facebook Messenger med en nära vän. Plötsligt avbryts du av en annons som poppar upp. Annonsen kommer från en ”chatbot” som ett företag skapat och nu tänker du genast: ”Är det här lägligt?”.

Nej, det är det inte lägligt. Och det tycker inte Facebook heller (än så länge). Facebooks nya policy kring annonsering i Messenger tillåter inte ovan nämnda scenario att ske. Istället öppnar Facebook upp möjligheten för företag att annonsera på ett reglerat och standardiserat sätt.

Källa: Facebook

Källa: Facebook

Så här fungerar annonseringen i Messanger: Ett företag som har skapat en chatbot som skickar ut ett standardiserat meddelande, alltså en annons, till sina kunder. Kravet Facebook ställer är att meddelandet måste skickas ut inom 24 timmar efter det att kunden har hört av sig först. Ja, du läste rätt. Kunden måste alltså ta kontakt med företaget först, inte tvärt om.

Att företag måste höra av sig till avsändaren inom 24 timmar handlar inte bara om att reglera annonseringen. Tidsfristen gör också bot-funktionen i Messenger mer aktuell för användarna, vilka förväntar sig snabba svar från botarna som de ställer frågor till.

Meddelanden som rör kvitton, flyginformation eller prenumeration omfattas inte av den nya regeln, utan kan skickas sina senare och mer regelbundet. Dessa botar kan dock inte skicka annonser eller promotions till användare.

Balansgången ”hur mycket är för mycket”

Innan Facebooks nya policy var företag strikt förbjudna att skicka ut annonsinnehåll. Detta på grund av att Facebook inte vill att deras meddelande app, med ca 900 miljoner användare varje månad, ska bli översvämmad med spam. Icke reglerad annonsering skulle såldes inte vara ett alternativ för hålla kvar användarna, utan snarare motsatsen.

Facebook har haft en mycket försiktig förhållning till annonsering i Messenger från första början då man introducerade botar. På nyhetssajten Techcrunch sade Facebook tidigare i år att de rent av var ”väldigt paranoida” över hur annonseringen eventuellt skulle irritera användarna. Att vi nu ser annonseringen tillgäng för företag är bara ytterligare en indikation på att Facebook vill att även Messenger ska bli en intäktskälla.