Skip to main content

Första kvartalet 2017 – De digitala annonsintäkterna för morgonpressen ökar med 2,1% jämfört med samma period i fjol. Den tryckta upplagans annonsintäkter minskar med hela 13,5%.

Enligt ny kvartalsstatistik från branschorganisationen TU – Medier i Sverige var det landsortspressens digitala intäkter som ökade mest under det första kvartalet i år med en uppgång på 3,8%. Storstadspressen ökade med 0,8%.

Morgonpressens digitala intäkter ökade alltså totalt med 2,1% under det första kvartalet 2017, vilket motsvarar 191 miljoner kronor.

– De nya siffrorna visar på fortsatt tillväxt, inte minst i mediehusens mobila kanaler. Annonseringen via webb-tv växte också och det särskilt inom landsortspressen, säger Tobias Lindberg, chefsanalytiker på TU.

Raset fortsätter dock för morgonpressens annonsintäkter från den tryckta upplagan som minskade med hela 13,5% under det första kvartalet 2017, jämfört med samma period förra året.

Digitalt levererar och print underpresterar, igen

Att print tappar annonsintäkter är inget nytt under solen. En kraftigt minskad vinst för t.ex. Expressen och DN från 2015 till 2016 motiverades bland annat av att pappersannonsernas intäkter fortsatte att minska kraftigt. Samtidigt kompenserade de digitala annonserna en stor del av tappet från pappersannonserna.

När prints annonsintäkter fortsätter att underprestera ökar investeringarna inom digitala medier. Detta är tydligt under t.ex förra året då digitalt stod för hela 45,1% av den totala mediekakan, enligt en kvartalsrapport från IRM.