Skip to main content

Enligt en ny studie från analysföretaget Klear ökade influencer marketing på Instagram med dubbelt så mycket under 2017 jämfört med 2016.

När det kommer till influencer marketing och sociala medier är det en sak som är klart som korvpad: Instagram är ett förstaval hos influencers världen över.

Enligt ny data från analysföretaget Klear ökade antalet inlägg från influencers på Instagram med mer än 1,5 miljarder världen över från 2016 till 2017.

Studien från Klear baserar sig på inlägg från Influencers som har #ad eller #sponsrad hashtag, något som rekommenderas av Federal Trade Commission. Det finns alltså stor risk för mängder med influencer-inlägg som går under kategorin “under radarn”.

Datan från Klear visar även att sponsrade inlägg från influencers på instagram genererade ca 1 miljard likes världens över bara under 2017, vilket i genomsnitt är 682 likes per inlägg.

Medelåldern för den genomsnittlige influencern fortsätter att vara låg. Studien från Klear visar att nästan 3 av 4 influencers var i åldersgruppen 18-34 år, varav 18-24 stod för 42% av dessa. Kvinnor är överrepresenterade i samtliga åldrar och i åldersgruppen 18-24-åringar är 84% av alla influencers kvinnor.

Influencer marketing, fler användare på Instagram och ökad effekt?

Det finns mycket som talar för att influence marketing på Instagram är en bra investering som är här för att stanna. Förutom att antalet influencers ökar, och att de primärt använder sig av Instagram, så fortsätter även användarna att strömma till Instagram. Enligt eMarketer förväntas Instagram nå 96,3 miljoner användare det här året bara i USA, och förutspår även en ökning i antalet användare till 118 miljoner 2021.

Precis som med all digital marknadsföring är det viktigt att inte bara nå ut till den breda massan, utan att istället nå rätt målgrupp. Detsamma gäller influencers och deras följare. Därför är bra segmentering oerhört viktigt för en lyckad digital strategi på sociala medier.