Skip to main content

Blev du överraskad när Google ändrade formatet på sina textannonser? Då var du inte ensam. I somras var nämligen första gången på 15 år som sökjätten ökade antalet tecken för sitt levebröd, AdWords. Från Googles sida var givetvis förhoppningen att formatet ska öka klicken och intäkterna. Men vad blev resultatet för annonsörerna? Presterade det nya formatet bättre än det tidigare? Och kan vi förvänta oss fler förändringar från Googles sida?

Att veta exakt hur bra de utökade textannonserna presterar jämfört med tidigare format är fortfarande svårt att säga. Men det är möjligt att få tydliga indikationer genom noggranna tester och analyser. Och det är precis vad vi har gjort. Därför har vi intervjuat vår egen sökspecialist, Jeff Sundin, för att få lite djupare inblick i ämnet.

Vad betydde förändringen från Google?

– Google gjorde en total make over för sina annonser den 26:e Juli 2016. Istället för en kort rubrik har de lagt till två olika rubriker som kan innehålla fler tecken. Så mer fokus på rubriken, helt enkelt.

Vad var din första reaktion när du hörde att Google utöka sina textannonser?

– Första reaktionen var nog förvåning som sedan gick över till ett: ”Yes, äntligen!”. Jag tycker att det var en riktigt bra uppdatering som ligger helt i tiden. Min upplevelse, som jag säkert delar med många annonsörer, är att det aldrig funnits tillräckligt mycket plats i rubriken.

Vad har du sett för resultat jämfört med tidigare format?

– En övergripande trend som jag ser i mina tester och analyser är att klicken, eller CTRen, ökar. Än så länge är det ingen dramatisk ökning, vilket också stämmer överens med annan information jag tagit del utav. När det kommer till klickpriser (CPC) har jag sett vissa fall där det har halverats jämfört med tidigare, vilket är otroligt intressant.

Varför tror du annonserna har haft den effekten?

– I och med att rubrikerna kan innehålla mer relevant information så leder det till mer klick. Det var också det som Google hade i åtanke när de gjorde uppdateringen, just att höja CTRen. Rubriken är ju det första man ser. Personligen tittar jag bara på rubrikerna när jag Googlar och läser nästan aldrig texten under.

Google blir aldrig “färdiga” med sin annonsering. Därför kan vi förvänta oss fler förändringar i fortsättningen, även om det i nuläget inte finns några specifika planer (vad vi vet) på att förändra designen för textannonserna. Jakten på att anpassa sig efter användarens sökningar fortsätter och det är en spännande sådan.