Skip to main content

Infografik är den typ av content som delas mest på sociala medier enligt en studie från Clear Voice.

När delade du senast en artikel på sociala medier? Och vad var det som fick dig att göra det? Att få sitt content delat via sociala medier bör aldrig underskattas. Det är som en rekommendation från en vän och har därför mycket högt värde, upplevs som trovärdigt samtidigt som det ofta ger effekt.

Men nu när ungefär +2 miljoner blogginlägg läggs ut på nätet varje dag är det lätt hänt att man känner en viss hopplöshet. ”Kommer mitt content att drunkna i massorna?”. Det behöver det inte göra.

Givetvis spelar kvaliteten på innehållet otroligt stor roll, liksom variationen av ämnen och andra faktorer. Men det finns också visst content som gör oss mer benägna att trycka på dela-knappen. Dessutom är dessa typer av innehåll olika effektiva beroende på vilken bransch man vänder sig till.

Content som har effekt i rätt bransch

Enligt en studie om content marketing av företaget Clear Voice går det att se en tydlig bild vad för typ av content som är mest effektiv. I studien analyserade Clear Voice 640 000 artiklar, bloggartiklar, infografik och annat innehåll inom 14 olika branscher.

Som exempel var how-to-artiklar med infografik och list-artiklar som har infografik de mest framgångsrika inom tech-branschen. Dessa typer av content delades mest på Facebook (63,6%), följt av LinkedIn (28,2%).

Här kan du se hela listan över de olika branscherna:

Enligt studien var infografik den typ av content som var mest effektiv i mer än en tredjedel av alla branscher. Detta visar hur användbart det här formatet kan vara, speciellt i kombination med exempelvis how-to-artiklar eller list-artiklar.

Det finns många faktorer som påverkar om en person delar ditt content på sociala medier eller inte. Men varför inte testa och se om ett nytt format för ditt content och rätt kanal kan öka effekten?