Skip to main content

Adidas flyttar huvuddelen av sin budget på 2 miljarder Euro för marknadsföring till digitala medier för att ”snabbt” återvinna förlorade marknadsandelar till Nike. Man kommer under resten av året att öka investeringen med 13 procent.

Herbert Hainer, VD för Adidas, säger: ”Vi vill att vårt gäng ska koncentrera sig på att utföra marknadsföringskoncept på högsta nivå och göra vår marknadsföring drivande för marginaler och försäljning”.

Han fortsätter: ”De ökade marknadsföringsutgifterna kommer att innehålla en blandning av allt, men vi kommer definitivt att investera den största delen av pengarna i digitala medier”.

Vi kan konstatera att de digitala kanalerna får en allt viktigare roll i större företags marknadsföringsmix. Detta ökar marginalerna samt försäljning i många fall i jämförelse med traditionella medier.

Under 2013 spenderade svenska företag 14,1% av sin totala marknadsföring på Internet och Mobilt. Källa: IRM